- - - --

 
Asiakaspalvelu
ma-pe klo 9-15
puh. 010 841 1818
asiakaspalvelu(at)ekjh.fi


Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottuna yleisimpiä jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli ette löytäneet vastausta mieltänne askarruttavaan asiaan, asiakaspalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne ja palautteisiinne arkisin puhelimitse p. 010 841 1818 klo 9-15, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)ekjh.fi tai palautelomakkeen kautta.

Kuljetukset

Haluaisin kuivajäteastian tyhjennykset kolmen tai kuuden viikon välein, miksi se ei käy?

Tyhjennysvälien yhtenäistämisellä saadaan pidettyä jäteastian tyhjennysmaksut kohtuullisina, sillä kaikilla alueilla ei ole tarpeen ajaa viikoittain. Tyhjennysvälien rajaamisella säästetään niin jäteautojen ajojen aiheuttamassa ympäristökuormituksessa kuin jätemaksuissakin.

Minulla on kuukauden tyhjennysväli, miksi jäteastia on tyhjennetty tässä kuussa kaksi kertaa?

Tyhjennysvälit ovat 1, 2, 4 tai 8 viikkoa. Jätehuoltoviranomaisen myöntämällä päätöksellä tyhjennysväli voi olla 12 tai 16 viikkoa. Joskus kuukaudessa voi olla viisi viikkoa (kuten heinäkuussa 2015) ja tälloin neljän viikon tyhjennysvälillä jäteastia tyhjennetään kaksi kertaa.

Helmi- ja maaliskuussa jäteastiani tyhjennettiin sovitusti kuukauden välein (kuun 5.päivä). Miksi huhtikuussa sopimusta mentiin muuttamaan minulle ilmoittamatta ja astia tyhjennettiin jo 2. päivä?

Tyhjennysväli ei ole tasan 1 kuukausi, vaan 4 viikkoa. Tyhjennys tehdään tiettynä arkipäivänä (+-1 päivä) neljän viikon välein ja tyhjennys ei joka kuukausi osu kuukauden tietylle päivämäärälle.

Meillä on yhteinen jäteastia naapurin kanssa, miksi kuitenkin minua laskutetaan erikseen?

Kimppajäteastian käytöstä tulee ilmoittaa erillisellä kaikkien kimpan jäsenten allekirjoittamalla lomakkeella (joka löytyy kohdasta lomakkeet, täältä) Etelä-Karjalan jätehuoltoon. Kiinteistökohtainen perusmaksu laskutetaan kultakin kimpan osakkaalta normaalisti. Kimppaosakkaan voivat päättää ja kimppalomakkeella ilmoittaa, kuinka kimpan tyhjennysmaksut laskutetaan.

Miksette tyhjennä paperia?

Paperinkeräys kuuluu tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista. Tuottajien paperinkeräyspisteitä löytyy eri puolilta kaupunkeja ja haja-asutusalueilta. Paperinkeräyksestä huolehtii Suomen Keräystuote Oy ja Paperinkeräys Oy.

Laskutus

Kuinka usein jätelasku tulee?

Kotitalouksien jätekuljetusten (1-8 viikontyhjennysväli) ja kimppa-astioiden jätteenkuljetus laskutetaan kolmen kuukauden välein. Kotitalouksien 12-16 viikon tyhjennysvälin asiakkaat saavat laskunsa kaksi kertaa vuodessa. Aluekeräyspistemaksuasiakkaat ja asiakkaat, joilla on kesäajan tyhjennykset, saavat laskunsa kerran vuodessa.

Yrityksille, kunnille ja asunto-osakeyhtiöille lähetetään lasku kerran kuukaudessa.

Voisiko laskutusrytmiäni muuttaa?

Laskutusrytmi on kunta- ja tyhjennysvälikohtainen, eikä siitä voida yksittäisten asiakkaiden kohdalla poiketa.

Miksi jätelasku tulee Intrum Justitian kautta, vaikka en ole alkuperäistä laskua edes saanut?

Etelä-Karjalan Jätehuolto lähettää alkuperäisen laskun meillä olevaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaan tulee ilmoittaa meille laskutusosoitteen muutoksesta. Maksumuistutuksen lähettää Intrum Justitia, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli maksumuistutuksen jälkeenkään laskua ei makseta, aloittaa Intrum Justitua perintätoimet.

Miksi jätelasku tulee nykyisin e-laskuna, vaikka en ole tehnyt siitä mitään sopimusta?

Asiakas tekee aina e-laskutilauksen omassa verkkopankissaan ja kotitalouksien e-laskutustiedot tulevat meille aina pankin kautta.

Onko pakko maksaa perusmaksu, vaikka kiinteistössä ei asu ketään?

Etelä-Karjalan Jätelautakunnan hyväksymän Etelä-Karjalan jätemaksutaksan mukaan perusmaksu veloitetaan kaikilta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Kiinteistön tulee olla todettu asuinkelvottomaksi, jotta se voidaan vapauttaa perusmaksusta. Asuin- ja lomahuoneistoille on erihintaiset kuntakohtaiset maksut. Perusmaksu määräytyy sen mukaan, onko huoneisto kerros-, rivi vai omakotitalossa.

Mitä tarkoittaa perusmaksu?

Perusmaksulla katetaan hyöty- ja vaarallisten jätteiden käsittelystä aiheutuvat kulut, vastaanottoverkoston investoinnit, hallinnon, tiedotuksen ja neuvonnan kulut sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätehuollon kehittäminen.
Perusmaksun yhteydessä maksettava viranomaismaksu perustuu jätehuoltoviranomaisen jätehuollon järjestämiseen liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.Omistajakunnilla on jätehuollosta erilaisia velvoitteita kuten lopetettujen kaatopaikkojen jälkihoito ja valvontakuluja, joita varten kunnille kerätään perusmaksun yhteydessä ns. kuntalisää.

Miksi lasku on tullut vanhaan osoitteeseeni, vaikka olen tehnyt osoitteenmuutosilmoituksen postille?

Asiakkaan tulee ilmoittaa muuttuneesta laskutusosoitteesta suoraan meille. Muuta kautta emme saa tietoa.

 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo Y-tunnus: 1056645-4