- - - --

 
Asiakaspalvelu
ma-pe klo 9-15
puh. 010 841 1818
asiakaspalvelu(at)ekjh.fi


Ympäristö

Ympäristöstä huolehtien

Jätehuolto kokonaisuudessaan on ympäristöstä huolehtimista. Tämän lisäksi Etelä-Karjalan Jätehuolto noudattaa toiminnassaan
sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ISO 9001 ja ISO 14001.


 

Toimintapolitiikka (3.5.2016)

 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tehtävänä on hoitaa osakaskuntien vastuulla oleva jätehuolto. Tavoitteenamme on tuotteiden ja palveluiden korkea laatu, henkilöstön hyvinvointi ja turvallinen työympäristö. Kiertotalouden periaatteen mukaisesti palautamme mahdollisimman paljon jätteistä hyötykäyttöön, samalla vähentäen jätehuollon hiilijalanjälkeä.

Noudatamme voimassaolevaa lainsäädäntöä, meille myönnettyjä lupia ja asetamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ympäristö- ja laatuvaateita yhteistyökumppaneillemme sekä itsellemme. Toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja taloudellisesti.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti tavoitteenamme tyytyväinen asiakas. Varmistamme vaatimusten täyttymisen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Kehitämme toimintatapojamme ja palvelujamme suunnitelmallisesti siten, että toimintamme on turvallista ja vahinkoriskit sekä päästöt ympäristöön pienenevät.

Tiedotamme ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista sekä henkilökunnallemme että asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Käymme avointa keskustelua toimintaamme liittyvistä kysymyksistä.

Edellytämme alihankkijoiltamme ja yhteistyöyrityksiltämme toimintaa joka tukee meitä laatu-, ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Arvioimme jatkuvasti toimintaamme liittyviä riskejä ja pyrimme poistamaan niitä. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella. Noudattamalla toimintapolitiikkaamme varmistamme  yhtiön kehittymisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen.

Jukka Kärri, hallituksen puheenjohtaja
Mika Suomalainen, toimitusjohtaja

 
 Laatu- ja ympäristönäkökohdat:

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT   LAATUNÄKÖKOHDAT  
Kiinteistön haltijan jäteneuvonta Kiinteistön haltijan jäteneuvonta
Jätteen laadun varmistus vastaanotossa Hyvä asiakaspalvelu
Ekopisteiden täyttöasteseuranta
ja tyhjennysvälien optimointi
Jätteen laadun varmistus vastaanotossa
Kattava vastaanottovalikoima
ja lajittelumahdollisuudet jäteasemalla
ja pientuojien vastaanotossa
Alihankkijoiden toiminnan laatu
Lajittelun toimivuuden seuraaminen
lajittelukentällä
 
Jätevesikuormitus ja ravinteiden hyötykäyttö  


Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen ympäristöasiat

Etelä-Karjalan Jätehuollon Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueet on rakennettu uusien vaatimustasojen mukaisilla viranomaisen hyväksymillä rakenteilla. Kaikki jätteiden kanssa tekemisissä olevat vedet johdetaan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Käsittelykeskuksen hajuja, kaasuja sekä melua mitataan säännöllisesti ja tuloksista raportoidaan asukkaille ja viranomaisille sekä muille sidosryhmille. Haittaeläinten esiintymistä seurataan, niistä raportoidaan ja torjutaan systemaattisesti.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen toiminnoille 5.9.2014 ympäristöluvan (lupamääräysten tarkastus). Ympäristölupa löytyy tästä linkistä.

 

 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo Y-tunnus: 1056645-4