- - - --

 
Asiakaspalvelu
ma-pe klo 9-15
puh. 010 841 1818
asiakaspalvelu(at)ekjh.fi


Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Jätteiden käsittely

Kaikki vastaanotetut jätteet pyritään ensisijaisesti hyödyntämään materiaalina tai energiana yhteistyössä Etelä-Karjalan Jätehuollon yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osa jätteistä esikäsitellään Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa, osa toimitetaan sellaisenaan hyötykäyttöön.

Sellaisia jätteitä, joille ei löydy hyötykäyttömahdollisuuksia, voidaan poikkeusluvalla loppusijoittaa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen tavanomaiselle tai vaarallisen jätteen tasoiselle loppusijoitusalueelle.

 

 

Kuivajätteet

Kuivajätteet välivarastoidaan käsittelykeskuksen siirtokuormaushalliin ja toimitetaan eteenpäin energiahyötykäyttöön Riihimäelle Fortumin voimalaitokseen. Siirtokuormauksen kautta jätettä lähtee keskimäärin kaksi täysperävaunurekallista kaikkina työpäivinä, yhteensä noin 21 000 tonnia vuodessa.

Riihimäellä Ekokemin hyötyvoimalassa jätteiden sisältämä energia käytetään hyödyksi kaukolämmön- ja sähköntuotantoon. Laskennallisesti eteläkarjalaisten asukkaiden kuivajätteiden energialla voidaan lämmittää 6000 omakotitaloa. Ennen vuotta 2013 kotitalouksien kuivajätteet loppusijoitettiin Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueelle.

 
     
 
Kukkuroinmäen siirtokuormaushalli  

Hyötyvoimala Riihimäellä


 

Biojätteet

Biojätteet kompostoidaan Kekkilän kompostointilaitoksessa, joka sijaitsee käsittelykeskuksen alueella. Kukkuroinmäen kompostointilaitos on panosperusteinen tunnelikompostointilaitos, jonka kapasiteetti on 34 500 tonnia vuodessa.
Laitoksessa kompostoidaan koko maakunnan erilliskerätty biojäte, kaupan ja elintarviketeollisuuden biojätteet sekä viiden kunnan jätevedenpuhdistamojen lietteet. Kompostointilaitoksen toiminnasta vastaa Kekkilä Oy.

Kompostointiprosessin aktiivivaihe tapahtuu tunneleissa. Tunnelivaiheen kesto on kahdesta kolmeen viikkoa. Jätteisiin sekoitetaan tukiaineeksi puuhaketta ja turvetta. Massa käännetään viikon välein. Tunnelivaiheen jälkeen komposti siirretään viemäröidylle kentälle aumoihin puoleksi vuodeksi jälkikypsymään. Kompostointi tapahtuu hapellisissa olosuhteissa ja poistoilma puhdistetaan happopesurilla ja biosuodattimella. Valmista kompostia on käytetty mullan valmistukseen, maanparannukseen sekä maisemointiin.

Eläinperäisiä jätteitä kompostoivilta kompostointilaitoksilta, edellytetään ympäristöluvan lisäksi erillinen laitoshyväksyntä, joka on haettu Eviralta. Hyväksynnän jälkeen kompostia on edelleen mahdollista tuotteistaa ja käyttää maanparannusaineena.

 

Kekkilän kompostointilaitos, Kukkuroinmäen käsittelykeskus
 

 

Hyötyjätteet

Hyötyjätteet, kuten energiajäte, metalli, betoni, tiili, puu, lasi, kartonki ja paperi, toimitetaan eteenpäin Etelä-Karjalan Jätehuollon yhteistyökumppaneille hyötykäyttöön tai hyödynnetään käsittelykeskuksen omassa toiminnassa.

Hyötykäyttöön kelpaamattomat,
loppusijoitettavat jätteet

Aivan kaikkia jätteitä ei ole vielä nykymenetelmillä mahdollista hyödyntää. Mikäli jätteiden todetaan olevan hyötykäyttöön kelpaamattomia, voidaan ne sijoittaa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen tavanomaiselle tai vaarallisen jätteen tasoiselle loppusijoitusalueelle.

Lainsäädäntö edellyttää jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä loppusijoitettavista jätteistä. Kaatopaikkakelpoisuustestaus vaaditaan esim. teollisuuden prosessijätteistä ja yhdyskuntien erityisjätteistä. Loppusijoitettavan jätteen orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC) tai hehkutushäviö (LOI) ei saa ylittää 10 % tai lajitellun rakennusjätteen osalta 15 %.

 

Erityisjätteet

Erityisjätteitä ovat jätteet, jotka edellyttävät vastaanoton jälkeen erityistoimenpiteitä käsittelykeskuksessa. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi asbestipitoiset jätteet, kansainvälisen liikenteen ruokajätteet ja kuolleet lemmikkieläimet sekä pölyävät muuten erityiskäsittelyä vaativat jätteet. Erityisjätteistä tarvitaan yleensä kaatopaikkakelpoisuusselvitys, jolla varmistetaan niiden soveltuvuus kaatopaikkasijoitukseen.

 

 

 

 

 

Lisätietoja jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta:

 


 
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo Y-tunnus: 1056645-4