VUOSIKERTOMUS 2019

Vuosi 2019 toimintakatsaus

Tammikuu: Uudet jätehuoltomääräykset voimaan

Etelä-Karjalan kuntien uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.1.2019. Suurimpana muutoksena määräyksissä oli muovipakkausten keräysvelvoitteet isoimmille taloyhtiöille.

Tammikuu: Energiavirastolta tukea biokaasun tankkausasemille.
Energiavirasto myönsi enintään 330 000 euron infrastruktuurituen kahden biokaasun tankkausaseman investointiin. Tankkausasemat rakennetaan Imatralle ja Lappeenrantaan

Helmikuu: Uusi yhteistyökumppani laskujen välitykseen ja elinkaareen
Etelä-Karjalan Jätehuollon laskujen välitys ja elinkaaripalvelu siirtyivät uuden yhteistyökumppanin, Ropo Capitalin hoidettavaksi.

Helmikuu: Talvibiokampanja käynnistyy
Kampanjoitiin mahdollisuudesta ottaa biojätteen tyhjennyspalvelu ainoastaan talviajalle, mikäli kesällä kompostoi biojätteet.

Helmikuu: verkkoasiointi otetaan käyttöön
Asiakaspalvelussa otettiin käyttöön verkkoasiointi, josta asiakkaat voiva tarkastella ja tehdä muutoksia omiin jätehuoltopalveluihinsa.

Maaliskuu: Asiakaspalvelun tueksi uusi yhteistyökumppani
Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluliikenteestä osa siirrettiin Eniro Sentraalin hoidettavaksi. Näin saatiin turvattua asiakaspalvelun toimintaa ruuhka- ja poikkeustilanteissa ja samalla laajennettua puhelinpalvelun aukioloikajat. Uutena palvelumuotona otettiin käyttöön chat Etelä-Karjalan jätehuollon verkkosivuilla.

Toukokuu: Uudistetut verkkosivut julkaistiin
Etelä-Karjalan Jätehuollon verkkosivujen uudistustyö saatiin valmiiksi ja uudet verkkosivut julkaistiin.

Heinäkuu: Taipalsaaren uudistettu Hyödyksi-asema avattiin
Taipalsaaren Hyödyksi-asema uudistettiin, ja avajaisia uudistetulla asemalla vietettiin 4.7.2019. Uudistettu asema on entistä tilavampi, joten jätteiden lajittelu on entistä helpompaa ja asiointi sujuvampaa.

Syyskuu: Hyödyksi! -monilokerokeräyskokeilu aloitettiin Lappeenrannassa
Lappeenrannan keskustaajaman aluelle ryhdyttiin tarjoamaan uutta Hyödyksi! -monilokeropalvelua. Neljään lokeroon jaetussa astiassa kerätään kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Ensi vaiheessa keräykseen lähti mukaan noin 150 kotitaloutta.

Lokakuu: Kolmeen ekopisteeseen lisättiin muovipakkausten keräysastiat
Kolmeen Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämään ekopisteeseen, Lappeenrantaan Nuijamaalle ja Vainikkalaan sekä Luumäelle Jurvalaan lisättiin asukkaiden toivomuksesta muovipakkausten keräysastiat.

Lokakuu: Muovipakkausten keräyksessä mukana yli tuhat kiinteistöä
Vuonna 2017 aloitettuun muovipakkausten kiinteistökeräykseen on liittynyt yli tuhat asuinkiinteistöä. Palvelua tarjottiin Imatran ja Lappeenrannan taajamissa sekä taloyhtiöille että pientaloille.

Lokakuu: Kukkuroinmäen kiertotalouskentän Alue 1 valmistui
Kukkuroinmäen kiertotalouskenttien rakennustyöt kestivät koko vuoden 2019 ajan. Lokakuussa valmistui Alueesta 1 ensimmäinen lohko. Kiertotalouskenttien rakenteissa hyödynnetään merkittäviä määriä voimalaitosten tuhkia. Kenttätilaa tarvitaan Kukkuroinmäessä jätteiden käsittelyä varten.

Joulukuu: Biokaasulaitoksen rakennustyöt tarkastusvaiheessa
Vuoden 2019 ajan jatkuneen biokaasulaitoksen rakennustyöt etenivät siihen vaiheeseen, että rakennustarkastajat tekivät rakennustarkastuksen 16.2.2019.