VUOSIKERTOMUS 2019

Taloudellinen vastuu

Vuosi 2019

Vuosi 2019 oli yhtiön 23. tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta kahdeksastoista. Yhtiön liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 288 000 euroa. Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa. Tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulostilille. Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 10 601 000 euroa, joista merkittävin oli Taipalsaaren Hyödyksi-aseman uudistus, 82 511 euroa. Keskeneräisissä hankinnoissa on biokaasulaitoksen, biokaasun tankkausaseman sekä kiertotalouskentän rakentamiskustannuksia. Kuluneella tilikaudella Etelä-Karjalan Jätehuollon taloudellinen tilanne säilyi vahvana.

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön vastaanottama ja käsittelemä jätemäärä on hieman kasvanut johtuen erilaisesta poikkeuslupakäytännöistä eri puolella Suomea. Kysyntää on ollut lähinnä hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoituskapasiteetille. Tarve ja kysyntä jatkuu tulevina vuosina. Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Yhtiön oman biokaasulaitoksen lopputuote käsitellään kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään viherrakennustuotteiden raaka-aineena. Toimialan kehitystä ja regulaatiota seurataan aktiivisesti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset hallitusti. Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään täysin liikennepolttoaineeksi.

Merkittävimmät epävarmuustekijät

Merkittävimmät epävarmuustekijät lähivuosina liittyvät liikennekaasun menekkiin, hankintapäätöksiin, lainsäädännön muutoksiin ja uusien käsittelytekniikoiden käyttöönottoon. Jätelaki tullaan jälleen kerran avaamaan; vaikka sopeutuminen edellisiin lainsäädännön muutoksiin toimialalla on edelleen kesken.

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Kirjanpidon eriyttämislaskelma
Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Jätelain 44 § edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2019-31.12.2019

Toiminnan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan kustannuspaikoille. Käsittely- ja muiden maksujen ja tulojen jako liikevaihdon alkuperän mukana toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaakasovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä tuote- ja asiakaskohtaisesti. Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, joissa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneen liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.


Tuloslaskelma

Tuloslaskelma
Tuloslaskelma

Tase

Tase
Tase