Vaaralliset jätteet

Vaarallisten jätteiden keräykseen kelpaavat:

 • Maalit, liimat, lakat ja näillä aineilla likaantuneet 
  tarvikkeet ja työvälineet
 • Aerosolit
 • Hapot, emäkset, liuottimet
 • Torjunta-aineet
 • Pakkas- ja jarrunesteet
 • Öljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet 
 • Loisteputket, energiansäästölamput ja LED -lamput
 • Akut, paristot
 • Lääkkeet ja elohopeakuumemittarit

Vaarallisten jätteiden keräykseen eivät kelpaa:

 • Räjähteet ja ammukset > Poliisille
 • Ilotulitteet > Myyjille, maahantuojille tai poliisille
 • Kylmälaitteet > Sähkölaitteiden keräykseen
 • Halogeenilamput, hehkulamput > Kuivajätteisiin
 • Painekyllästetty puu > Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen 
  tai Hyödyksi -asemille
 • Asbesti > Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen
 • Kaasupullot > Myyjille tai maahantuojille
 • Radioaktiivinen jäte

Lääkeet ja elohopeakuumemittarit palautetaan ensisijaisesti apteekkeihin. Paristot ja pienakut (esim. matkapuhelinten akut) voi palauttaa kaikkiin niitä myyviin liikkeisiin. LED-lamppuja ja energiansäästölamppuja voi palauttaa myös useimpiin sähkölaitteita vastaanottaviin liikkeisiin. 

Vaarallisten jätteiden käsittely

Vaarallisia jätteitä kutsuttiin aikaisemmin ongelmajätteiksi. Uusi nimike – vaarallinen – kuvaa kuitenkin tämän jätejakeen merkittävintä ominaisuutta. Vaarallinen jäte voi aiheuttaa väärin käsiteltynä joko terveydelle tai ympäristölle ainakin jonkin asteista vaaraa. Sen vuoksi vaarallisia jätteitä ei saa heittää tavalliseen roskikseen tai viemäriin, vaan ne tulee toimittaa varta vasten niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Näin ne saadaan käsiteltyä asianmukaisesti vaarattomiksi. Koti- ja maataloudet saavat tuoda vaaralliset jätteensä aina ilmaiseksi kaikille Hyödyksi -asemille, Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tai kiertäviin keräyksiin.

Kun paristosta loppuu virta, muuttuu se tuotteesta vaaralliseksi jätteeksi. Muita tyypillisiä kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat loisteputket ja energiansäästölamput, vanhentuneet maalit, lakat ja muut kemikaalit sekä lääkkeet. Vaarallisia jätteitä ei saa laittaa tavallisen kuivajätteen sekaan, vaan ne tulee toimittaa erikseen niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin.

Suomessa vaarallisten jätteiden käsittely on keskitetty Riihimäelle Fortum Waste Solutionin vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle (ent. Ekokem). 

Lue lisää

www.vaarallinenjate.fi

www.paristokierratys.fi