Omakotitalon jätehuolto

Asuinkiinteistöjen jätehuollosta on säädetty jätelaissa sekä kuntien jätehuoltomääräyksissä. Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminta-alueen kunnissa kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua jätehuollon piiriin.

Biojätteiden lajitteluvelvoite koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. Taajama- alueilla ja biojäteauton ajoreittien varrella on mahdollista liittyä biojätteiden kiinteistökohtaiseen kuljetukseen. Biojätteet voi käsitellä kiinteistöillä myös kompostoimalla ne asianmukaisessa kompostorissa.

Hyötyjätteet, eli lasipakkaukset, pienmetallin, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja keräyspaperin voi toimittaa ekopisteisiin. Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden, Luumäen ja Taipalsaaren taajama-alueilla on mahdollista tilata myös muovipakkausten keräys kiinteistöltä.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Asiakaspalvelu 
Puh. 010 841 1818 
(ma-pe klo 8-17), 
asiakaspalvelu(at)ekjh.fi 
Asioi verkossa

Vaihtoehdot omakotitalon jätehuollon järjestämiseksi


Kuiva- ja biojätteille
kuljetuspalvelu

Kuiva- ja biojäteastiat,
jotka jäteauto käy
säännöllisesti tyhjentämässä.

Kuivajäteastian tyhjennysväli voi olla 1, 2, 4, (taajamissa 6) tai 8 viikkoa.

Biojäteastian tyhjennysväli voi olla talvella enintään 1, 2 tai 4 viikkoa ja kesällä (1.5-30.9.) välisenä aikana 1 tai 2 viikkoa. On myös mahdollista ottaa biojätteen tyhjennyspalvelu vain talviajaksi, mikäli kompostoi biojätteet kesäaikana.


Kuivajätteille kuljetus,
biojätteiden kompostointi

Kuivajätteille tyhjennettävä
astia, jonka jäteauto käy
säännöllisesti tyhjentämässä.
Biojätteet kompostoidaan
omassa kompostorissa kiinteistöllä.


Yhteiset jäteastiat naapurin tai muun lähikiinteistön kanssa eli kimppa

Lähikiinteistöt voivat muodostaa ns. jätekimpan eli käyttää yhteisiä jäteastioita. Kimpan voi muodostaa joko yhdestä tai useammasta jätelajista. Kimpassa voi olla enintään viisi osakasta.

Kimpalla tulee olla vastuuhenkilö eli ”kimppaisäntä”. Kimpan perustamisesta ja muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti, lomakkeen voi tulostaa alta. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella.

Sähköinen kimppalomake

Muille kuin lähikiinteistöjen tai yli viiden jäsenen kimpoille voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselta.


Aluekeräyspisteiden
käyttö kuivajätteille
(haja-asutusalueet)

Haja-asutusalueella,
missä kiinteistökohtainen
jätenouto ei ole mahdollista,
voi vuosimaksua vastaan käyttää
yleisiä aluekeräyspisteitä.
Tällöin biojätteet kompostoidaan. 
Kaikissa kunnissa aluekeräyspisteitä ei ole.


Lisäksi muovipakkausten
keräys kiinteistöltä

Imatran, Lappeenrannan, Luumäen, Taipalsaaren ja Ruokolahden
taajama-alueilla on mahdollista
ottaa lisäpalveluna
muovipakkausten keräys.


Hyödyksi! -monilokerokeräys

Imatran ja Lappeenrannan (ei Ylämaa ja Nuijamaa) taajamissa on mahdollista tilata Hyödyksi! -monilokeroastia. 370 litran keräysastiassa kerätään omiin lokeroihinsa kartonkia, muovi- ja lasipakkauksia ja pienmetallia.

Lue lisää Hyödyksi! -monilokerokeräyksestä

Monilokeroastia


Jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan kunnilla on yhtenäiset jätehuoltomääräykset, joissa määritellään muun muassa jäteastioiden tyhjennysvälit ja muita kiinteistön jätehuoltoon liittyviä asioita.

Jätehuoltomääräyksiin voi tutustua tästä linkistä

Etelä-Karjalan Jätehuoltoviranomainen voi myöntää poikkeamislupia jätehuoltomääräyksistä, esimerkiksi 12 tai 16 viikon tyhjennysvälin kuivajäteastialle. Lisätietoja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen sivuilta.