Loma-asunnon jätehuolto


Loma-asuntojen jätehuollosta on säädetty jätelaissa sekä Etelä-Karjalan jätehuoltomääräyksissä. Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminta-alueen kunnissa kaikkien loma-asuntojen tulee kuulua jätehuollon piiriin. Haja-asutusalueilla kuivajätteille käytäntönä on yleensä ns. aluekeräyspisteiden käyttö, josta veloitetaan vuosittain taksan mukainen vuosimaksu. Taajamissa ja jäteautojen kulkureittien varrella on mahdollista liittyä myös jätteenkuljetuksen noutoasiakkaaksi – kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme.

Biojätteiden lajitteluvelvoite koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. Taajama- alueilla ja biojäteauton ajoreittien varrella on mahdollista liittyä biojätteiden kiinteistökohtaiseen kuljetukseen. Biojätteet voi käsitellä kiinteistöillä myös kompostoimalla ne asianmukaisessa kompostorissa.

Hyötyjätteet, eli lasipakkaukset, pienmetallin, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja keräyspaperin voi toimittaa ekopisteisiin. Lappeenrannan ja Imatran taajama-alueilla on mahdollista tilata myös muovipakkausten keräys kiinteistöltä.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Asiakaspalvelu 
Puh. 010 841 1818 
(ma-pe klo 8-17), 
asiakaspalvelu(at)ekjh.fi 
Asioi verkossa


Vaihtoehdot loma-asunnon jätehuollon järjestämiseksi

Aluekeräyspisteiden
käyttö kuivajätteille
(haja-asutusalueet)

Haja-asutusalueella,
missä kiinteistökohtainen
jätenouto ei ole mahdollista,
voi vuosimaksua vastaan käyttää
yleisiä aluekeräyspisteitä.
Tällöin biojätteet kompostoidaan. 
Kaikissa kunnissa aluekeräyspisteitä ei ole.


Kuivajätteille kuljetus,
biojätteiden kompostointi

Taajamissa ja jäteautojen kulkureittien varrella voidaan ottaa kuivajätteille tyhjennettävä astia, jonka jäteauto käy säännöllisesti tyhjentämässä. Jätehuoltomääräysten mukaan kesäkäytössä olevilla loma-asunnoilla tulee olla vähintään kaksi kuivajätteen tyhjennystä kesäkaudella. Biojätteet kompostoidaan omassa kompostorissa.


Kuiva- ja biojätteille
kuljetuspalvelu


Taajamissa ja jäteutojen kulkureittien varrella voidaan ottaa kuiva- ja biojätteille tyhjennettävät astiat, jotka jäteauto käy säännöllisesti tyhjentämässä

Kuivajäteastian tyhjennysväli voi olla 1, 2, 4, (taajamissa 6) tai 8 viikkoa.

Biojäteastian tyhjennysväli voi olla talvella enintään 1, 2 tai 4 viikkoa ja kesällä (1.5-30.9.) välisenä aikana 1 tai 2 viikkoa. On myös mahdollista ottaa biojätteen tyhjennyspalvelu vain talviajaksi, mikäli kompostoi biojätteet kesäaikana.


Yhteiset jäteastiat naapurin tai muun lähikiinteistön kanssa eli kimppa

Lähikiinteistöt voivat muodostaa ns. jätekimpan eli käyttää yhteisiä jäteastioita. Kimpan voi muodostaa joko yhdestä tai useammasta jätelajista. Kimpassa voi olla enintään viisi osakasta.

Kimpalla tulee olla vastuuhenkilö eli ”kimppaisäntä”. Kimpan perustamisesta ja muutoksista tulee ilmottaa kirjallisesti, lomakkeen voi tulostaa alta. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella.

Sähköinen kimppalomake

Muille kuin lähikiinteistöjen tai yli viiden jäsenen kimpoille voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselta.


Lisäksi muovipakkausten
keräys kiinteistöltä

Imatran ja Lappeenrannan
taajama-alueilla on mahdollista
ottaa lisäpalveluna
muovipakkausten keräys.


Jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan kunnilla on yhtenäiset jätehuoltomääräykset, joissa määritellään muun muassa jäteastioiden tyhjennysvälit ja muita kiinteistön jätehuoltoon liittyviä asioita.

Jätehuoltomääräyksiin voi tutustua tästä linkistä

Etelä-Karjalan Jätehuoltoviranomainen voi myöntää poikkeamislupia jätehuoltomääräyksistä, esimerkiksi 12 tai 16 viikon tyhjennysvälin kuivajäteastialle. Lisätietoja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen sivuilta.