Yritysjätteiden vastaanotto

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa vastaanotetaan erilaisia rakentamisesta, yritystoiminnasta ja teollisuudesta syntyviä jätteitä, kuten:

 • lajiteltavaa rakennus-/purkujätettä
 • energiajätettä
 • betonia ja tiiliä
 • kattohuopaa
 • eristevillaa
 • kipsiä
 • asbestia
 • puuta ja puupohjaisia materiaaleja
 • risuja ja puutarhajätteitä
 • metallia
 • lasia
 • eri haitta-aineilla pilaantuneita maa-aineksia

Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina tai energiana. Tiettyjä erityisjätteitä, kuten asbestia, voidaan loppusijoittaa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen tavanomaiselle tai vaarallisen jätteen tasoiselle loppusijoitusalueelle.

Vastaanotosta peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaan.  
Isoista jäte-eristä voidaan tehdä erillinen tarjous.

Tarjouspyynnöt:

Käyttöpäällikkö Ossi Huovinen, puh. 010 841 1834, ossi.huovinen(at)ekjh.fi

Jätteen vastaanottoon liittyvät dokumentit

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto

Etelä-Karjalan Jätehuolto antaa tarjouksia vastaanotettavista pilaantuneista maista. Maiden vastaanotto tapahtuu joko käsittelykentille tai suoraan loppusijoitusalueille. Kuljettajalla tulee olla mukanaan siirtoasiakirja, josta selviää maalaji, haitta-aineet ja niiden pitoisuudet, laskutusyhteystiedot sekä kohteen tiedot. Saapuvista kuormista tulee ilmoittaa etukäteen.

Etelä-Karjalan Jätehuolto voi ottaa käsiteltäväkseen öljyillä, raskasmetalleilla, dioksiineilla- ja furaaneilla, kloorifenoleilla, PAH-yhdisteillä ja torjunta-aineilla pilaantuneita maita. Käsittely tapahtuu haitta-aineen mukaisesti, joko kompostoimalla, stabiloimalla, kiinteyttämällä tai kapseloimalla.

Puhdistetut maat hyödynnetään käsittelykeskuksen alueella jätteiden peittomaina sekä kenttien rakenteina tai loppusijoitetaan joko tavanomaisen jätteen tai vaarallisen jätteen tasoiselle loppusijoitusalueelle. Jätevedet kerätään erikseen ja käsitellään jätevedenpuhdistamolla.

Kuljetettaessa pilaantuneita maita Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tai muuhun vastaanottopaikkaan tulee kuorman mukana toimittaa siirtoasiakirja.

Tarjoukset ja lisätietoa pilaantuneiden maiden vastaanotosta

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Heidi Oksman-Takalo, puh. 010 841 1803, heidi.oksman-takalo(at)ekjh.fi

Aluevastaava Sami Huotari, puh. 010 841 1805, sami.huotari(at)ekjh.fi

Pilaantuneiden maiden vastaanoton dokumentit