Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän kunnan omistama vuonna 1996 perustettu kiertotalousyhtiö. Osakaskuntia ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. Yhtiön toiminta-alueella asuu noin 130 000 asukasta.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

  • kunnan järjestämä kuiva- ja biojätteen kuljetus
  • kunnan järjestämä pakkausjätteen kuljetus
  • täydentävän ekopisteverkoston ylläpito, kehittäminen ja kuljetusten järjestäminen
  • keräystempaukset (vaaralliset jätteet, puutarhajätteet)
  • kuntien vastuulla olevien jätteiden vastaanotto-, hyödyntämis- ja loppusijoitustoimintojen suunnitelu, toteutus ja ylläpito
  • yhdyskuntajätehuollon suunnittelu
  • lajitteluneuvonta, tiedotus ja valistus
  • jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen

Yhtiö tarjoaa monipuolisia käsittelyvaihtoehtoja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisessa syntyneiden massojen käsittelyyn. Tarjoamme vastaanottopalveluja myös erilaisille rakennus- ja yritysjätteille.

Toimintapolitiikka

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tehtävänä on hoitaa osakaskuntien vastuulla oleva jätehuolto. Tavoitteenamme on tuotteiden ja palveluiden korkea laatu, henkilöstön hyvinvointi ja turvallinen työympäristö. Kiertotalouden periaatteen mukaisesti palautamme mahdollisimman paljon jätteistä hyötykäyttöön, samalla vähentäen jätehuollon hiilijalanjälkeä.

Noudatamme voimassaolevaa lainsäädäntöä, meille myönnettyjä lupia ja asetamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ympäristö- ja laatuvaateita yhteistyökumppaneillemme sekä itsellemme. Toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja taloudellisesti.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti tavoitteenamme tyytyväinen asiakas. Varmistamme vaatimusten täyttymisen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Kehitämme toimintatapojamme ja palvelujamme suunnitelmallisesti siten, että toimintamme on turvallista ja vahinkoriskit sekä päästöt ympäristöön pienenevät.

Tiedotamme ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista sekä henkilökunnallemme että asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Käymme avointa keskustelua toimintaamme liittyvistä kysymyksistä.

Edellytämme alihankkijoiltamme ja yhteistyöyrityksiltämme toimintaa joka tukee meitä laatu-, ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Arvioimme jatkuvasti toimintaamme liittyviä riskejä ja pyrimme poistamaan niitä. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan jatkuvalla sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella. Noudattamalla toimintapolitiikkaamme varmistamme  yhtiön kehittymisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen.

Jukka Kärri, hallituksen puheenjohtaja
Mika Suomalainen, toimitusjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys

Suomalaisen Työn liitto on myöntänyt Etelä-Karjalan Jätehuollolle Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden osoituksena laadukkaista ja monipuolisista jätehuoltopalveluista. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy toimii kiertotalouden periaatteen mukaisesti palauttaen mahdollisimman paljon jätteistä hyötykäyttöön ja näin pystytään samalla vähentämään jätehuollon hiilijalanjälkeä.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia eri toimialoilla ja näitä yrityksiä yhdistää se, että nämä yritykset tekevät hyvää ja jakavat hyvää. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Yhteiskunnallinen yritys -logo


Greenreality Network

Etelä-Karjalan Jätehuolto on mukana myös Greenreality Networkissa, joka on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Verkostoon kuuluu alueella toimivia energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia (LUT-konserni). Greenreality Networkin koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin yritys- ja elinkeinopalveluista vastaava Wirma.  

Lue lisää Greenreality Networkista