Kukkuroinmäen biokaasulaitos
– polttoainetta paikallisista jätteistä

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitos valmistuu keväällä 2020. Laitoksessa tullaan tuottamaan eteläkarjalaisista biojätteistä päästötöntä, paikallista kotimaista liikennepolttoainetta, biokaasua.

Biokaasulaitoksen rakentamista syyskuussa 2019
Biokaasulaitos rakenteilla syyskuussa 2019

Biokaasulaitoshankkeen synty

Biokaasulaitokselle myönnettiin ympäristölupa 2017 ja sen rakentaminen alkoi alkuvuonna 2019. Biokaasulaitoshanke oli Etelä-Karjalan Jätehuollolle merkittävä investointi, mikä myös auttaa myös omistajakuntiamme ympäristötavoitteiden toteutumisessa.  Hanke saa työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) uusiutuvan energian tuotantoon suunnatun 2,2 M€:n tuen.

Kukkuroinmäen  biokaasulaitos kuivatekniikkaan perustuva biokaasulaitos. Kuivaprosessi sopii erityisesti biojätteiden käsittelyyn ja säästää energiaa ja vettä. Prosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste hyödynnetään maanparannuksessa ja teollisuuden prosesseissa.  Kiinteästä käsittelyjäännöksestä jalostetaan maanparannustuotteita.

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 900 tonnia. Biojätteitä käsitellään noin 6 300 tonnia ja puhdistamolietteitä noin 13 600 tonnia vuodessa.

Vuodessa biokaasulaitos tuottaa noin biokaasua 2,05 miljoonaa normaalikuutiometriä (Nm³) biokaasua, 1,2–1,3 miljoonaa kuutiometriä metaania ja 12 300 megawattituntia (MWh) energiaa.

Mitä on biokaasu?

Biokaasu on pääasiassa metaania (yli 60 %) ja hiilidioksidia. Kemiallisesti se muistuttaa fossiilista polttoainetta maakaasua. Biokaasun metaanipitoisuus on korkea ja epäpuhtaudet vähäiset, joten siitä voidaan jalostaa tehokkaasti uusiutuvaa biopolttoainetta.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitos tuottaa biokaasua eloperäisestä jätteestä, kuten kotitalouksien ruoantähteistä. Biometaani onkin täysin uusiutuva, kotimainen ja päästötön vaihtoehto ulkomailta tuotaville fossiilisille polttoaineille.

Lisätietoja Kukkuroinmäen biokaasulaitoksesta

Laitospäällikkö Vesa Kaipia
puh. 050 535 6447
vesa.kaipia(at)ekjh.fi

Biokaasun tankkaus

Biokaasusta jalostettu liikennepolttoaine soveltuu tankattaksi niin kaasukäyttöisiin henkilöäautoihin kuin raskaan liikenteen ajoneuvoihinkin.

Etelä-Karjalan Jätehuolto rakentaa biokaasun tankkausasemat Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen, Lappeenrantaan Hyrymäkeen ja Imatralle Vuoksenniskalle. Energiavirasto on myöntänyt tukea tankkausasemien rakentamiseen. Biokaasulaitoksen tuotannon vakiinnuttua ryhdytään eteläkarjalaista liikennepolttoainetta myymään tankkausasemilla!