Biojäte

Biojätteisiin kuuluu:

 • Kasvisten ja hedelmien kuoret
 • Ruuantähteet
 • Munan kuoret ja munakennot
 • Kalanperkeet, luut
 • Kahvinsuodattimet, teepussit
 • Talouspaperit, lautasliinat
 • Puutarhajätteet, kukkamulta
 • Kotieläinten häkkien siivousjätteet

Biojätteisiin ei saa laittaa:

 • Nesteitä
 • Muovia
 • Tuhkaa
 • Muuta maatumatonta jätettä

Huom! Erilliskerättävät biojätteet tulee pakata biohajoaviin pusseihin tai sanomalehteen. Omassa kompostorissa biohajoavia pusseja ei kannata käyttää niiden hitaan maatumisen vuoksi (sanomalehti- tai paperipussi soveltuu paremmin). 

Biojätteen hyödyntäminen

Biojätteitä ovat muun muassa kaikki eloperäiset, biologisesti hajoavat kotitalousjätteet, kuten ruuan tähteet ja kasvisten ja hedelmien kuoret. Etelä-Karjalassa biojätteille on asetettu valtakunnallisessakin mittakaavassa tiukat lajitteluvelvoitteet. Biojätteet on kerättävä erikseen tai kompostoitava kiinteistöllä, oli kyseessä sitten vapaa-ajan asunto, omakotitalo tai taloyhtiö.

Nykyisin kaikki eteläkarjalaisten kotitalouksien biojätteet käsitellään Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa sijaitsevassa biokaasulaitoksessa. Hapettomissa olosuhteissa tapahtuvan hajoamisprosessin tuloksena syntyy biokaasua, josta jalostetaan edelleen liikennepolttoainetta, biometaania kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin.

Prosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste hyödynnetään maanparannuksessa ja teollisuuden prosesseissa. Kiinteä käsittelyjäänne jalostetaan maanparannustuotteiksi.