Kotitalouksien jätettä ei mennyt lainkaan kaatopaikalle viime vuonna

5.3.2019

Etelä-Karjalan Jätehuolto on tehnyt yhteenvedon vuoden 2018 aikana vastaanotetuista ja käsitellyistä jätteistä. Eteläkarjalaisilta kotitalouksilta tullutta yhdyskuntajätettä ei sijoitettu lainkaan kaatopaikalle viime vuonna, vaan jätteet toimitettiin pääasiassa joko materiaali- tai energiahyötykäyttöön.

Yhdyskuntajätteestä 53 %  hyödynnettiin materiaalina. Materiaalihyötykäyttöön on laskettu mukaan kompostointilaitoksella käsitellyt biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet sekä ekopisteiltä ja asuinkiinteistöiltä kerätyt hyötyjätteet, kuten paperi, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli.

Energiahyötykäyttöön toimitettiin 45 % yhdyskuntajätteestä. Tähän on laskettu mukaan energiahyötykäyttöön toimitettu kuivajäte sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ja Hyödyksi-asemilla kotitalousasiakkailta vastaanotettu energiajäte.

Muut jätteet, 2 % yhdyskuntajätteestä, pitää sisällään muun muassa tuottajavastuun alaiset sähkölaitteet ja kotitalouksien vaaralliset jätteet, jotka on toimitettu käsiteltäviksi vaarattomaksi.

Käsitelty yhdyskuntajäte 2018
Kaksilokeroauto

Lisätietoja:  
     

Lisätietoja: laatu- ja ympäristöpäällikkö Heidi Oksman-Takalo, puh. 010 841 1803,  heidi.oksman-takalo(at)ekjh.fi

  • Tags :