Jätteiden hyötykäyttöaste uuteen ennätykseen

28.2.2018

Etelä-Karjalan Jätehuolto toimitti vuonna 2017 materiaalihyötykäyttöön ensi kertaa yli 60 % kaikista käsittelemistään jätteistä, kun mukaan on laskettu sekä kotitalouksien sekä yritysten käsitellyt jätteet.

Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin kompostoitavat jätteet sekä ekopisteillä, Hyödyksi-asemilla ja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa kerätyt hyötyjätteet.

Materiaalihyötykäyttöprosenttia nosti lisäksi se, että lähes puolet (45 %) Etelä-Karjalan kotitalouksien kuivajätteistä saatiin toimitettua ennen polttoa voimalaitoksessa Fortum Waste Solutionin ekojalostamon läpi, jossa kuivajätteestä saatiin vielä talteen kierrätyskelpoista metallia, muovia ja orgaanista ainesta.

Energiahyötykäyttöön toimitettiin vaajaa kolmannes kaikesta Etelä-Karjalan Jätehuollon käsittelemistä jätteistä, eli kotitalouksien kuivajätteet (pois lukien ekojalostamolla lajitellut kierrätyskelpoiset jakeet), Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ja Hyödyksi-asemilla vastaanotettu energiajäte ja risut ja puu.

Kaatopaikalle loppusijoitettiin ainoastaan 5 % kaikista jätteistä, ja tämä koostui asbestista, rakennusjäterejekteistä, lasikuidusta ja lujitemuovista sekä erityis- ja tulipalojätteestä. Muut jätteet (2 %) käsittää vaaralliset jätteet sekä tuottajavastuunalaiset sähkölaitteet ja autonrenkaat.

Tarkasteltaessa pelkästään eteläkarjalaisten kotitalouksien tuottamia yhdyskuntajätteitä nousee materiaalihyötykäyttö-prosentti yli 65:en.

Käsitelty yhdyskuntajäte 2017

Lisätietoja: laatu- ja ympräistöpäällikkö Heidi Oksman-Takalo,
puh. 010 841 1803, heidi.oksman-takalo(at)ekjh.fi

  • Tags :