Kukkuroinmäen biokaasulaitoksen rakentaa EcoProtech Oy

20.11.2018

Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen rakennettavan biokaasulaitoksen rakennusurakkasopimus on solmittu. Laitoksen rakentaa EcoProtech Oy. Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2019 ja laitoksen on tavoitteena olla käytössä vuoden 2020 alussa. 

Biokaasulaitoksessa tullaan hyödyntämään eteläkarjalaisten asukkaiden erilliskerätyt biojätteet sekä jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteet. Biokaasusta jalostetaan edelleen liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin autoihin, jolloin voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Kaasua voidaan hyödyntää myös sähköntuotannossa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueella. Hankkeelle on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea noin 2,2 miljoonaa euroa.

EcoProtech Oy on aiemmin tunnettu toiminimellä Envor Protech Oy. Lokakuun lopussa tapahtuneen nimenmuutoksen taustalla on muun muassa yrityksen omistuspohjan muutokset.

Lisätietoja:

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, toimitusjohtaja Mika Suomalainen, puh. 010 841 1802, mika.suomalainen@ekjh.fi 

EcoProtech Oy, hallituksen puheenjohtaja Tero Mäki, puh. 0400 789 831, tero.maki@ecoprotech.fi

  • Tags :