Imatralaiset antoivat jätehuollon arvosanaksi 8,5

26.2.2018

Innolink Research toteutti Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakastutkimuksen viime vuoden loka – joulukuussa. Imatralaiset arvioivat muun muassa jätteenkuljetusten toimivuutta, Hyödyksi-asemien palveluita, ekopisteitä sekä Etelä-Karjalan Jätehuollon tiedotusta ja asiakaspalvelua. Kirjekyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi kaikkiaan 453 imatralaista.

Tärkeimpänä jätehuollon palveluna imatralaiset pitivät Hyödyksi-aseman asiakaspalvelua, mikä oli myös se palvelu, jossa Etelä-Karjalan Jätehuolto oli onnistunut parhaiten. Hyödyksi-aseman palvelut korostuivat muutenkin kyselyn vastauksissa.

Vaarallisista jätteistä kyselyyn vastanneet toivoivat lisää tietoa ja vaarallisten jätteiden vastaanoton mahdollisimman helpoksi. Tärkeinä jätehuollon viestintäkanavina vastaajat pitivät Etelä-Karjalan Jätehuollon kotisivuja (www.ekjh.fi) sekä kotiin jaettuja oppaita ja Hyödyksi-asiakaslehteä.

31 % vastanneista ilmoitti lajitteluhalukkuutensa lisääntyneen kahden viime vuoden aikana, syynä tähän mainittiin muun muassa ekopisteverkoston parannukset sekä tiedotuksen lisääntyminen. 51 % vastaajista arvioi, että jätehuollon palvelut ovat kokonaisuudessaan parantuneet kahden viime vuoden aikana. Kokonaisarvioksi vastaajat antoivat Etelä-Karjalan Jätehuollolle 8,5.

Asiakastutkimuksen yhteenveto, Innolink Research.

Lisätietoja: asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen, puh. 010 841 1807, mari.ilvonen(at)ekjh.fi

  • Tags :