Eteläkarjalaisten kierrättämä energiapuu lämmittää jatkossa imatralaisia kaukolämpöasiakkaita

2.11.2018

Imatran Lämpö Oy ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, minkä puitteissa Imatran Lämpö Oy noutaa Etelä-Karjalan Jätehuollon terminaaleihin kertyvän energiapuuaineksen ja hakettaa sen poltettavaksi Virasojan biolämpölaitoksella. Sopimus astui
voimaan 1.11.2018.

Etelä-Karjalan Jätehuolto valvoo ja tarvittaessa opastaa kuluttajia lajittelussa, ettei energiapuukasoihin kulkeudu niihin kuulumattomia aineksia, kuten palamattomia ja jätteeksi luokiteltavia aineita, roskia, kiviä, metalleja tai muita sellaisia aineita, mitkä haittaavat polttoaineen jatkokäsittelyä. Imatran Lämpö Oy kuljettaa energiapuuaineksen Imatralle haketettavaksi tai hakettaa sen tarvittaessa paikan päällä terminaaleissa ja kuljettaa valmiina polttoaineena lämpölaitokselle.

Ympäristötalkoot paikalliseen malliin

Alueellinen yhteistyö vähentää jätehuollon hiilijalanjälkeä ja on maakunnallisen kiertotalouden näkökulmasta kaikkia osapuolia palveleva ratkaisu. Aiemmin Etelä-Karjalan Jätehuollon energiapuu on kuljetettu hyödynnettäväksi maakunnan ulkopuolelle. ”Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle on tärkeää, että risut ja muu energiaksi kelpaava puuaines jäävät Etelä-Karjalaan hyödynnettäväksi ja kuljetusmatkat lyhenevät. Alueellinen yhteistyö ja hyvin toteutettu lajittelu pienentää ympäristökuormaa ja vähentää kustannuksia kaikilta osapuolilta”, sanoo toimitusjohtaja Mika Suomalainen Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:stä.

Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka on niin ikään tyytyväinen syntyneeseen sopimukseen. ”Yhteistyösopimus on erinomainen lisä nykyisiin energialähteisiin. Lähialueella syntyvien metsäteollisuuden sivutuotteiden eli puun kuorien lisäksi Virasojan biolämpölaitos käyttää jo nyt metsänhoidon tähteitä, joihin myös Etelä-Karjalan Jätehuollon murskeet lasketaan.”

Lisätietoja
Imatran Lämpö Oy: Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka, 
vesa-pekka.vainikka@imatra.fi, p. 020 617 4800
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy: Toimitusjohtaja Mika Suomalainen, 
mika.suomalainen@ekjh.fi , p. 010 841 1802

  • Tags :