Kukkuroinmäen biokaasulaitokselle myönnetty energiatukea

8.5.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle energiatukea Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitokselle. Myönnetyn energiatuen suuruus on noin 2,2 M€, mikä on 25 % investoinnin arvioiduista kokonaiskustannuksista. ”Myönteinen tukipäätös mahdollistaa laitoshankkeen eteenpäin viemisen, päätökset rakentamisesta tullaan tekemään tulevan syksyn aikana”, kertoo Etelä-Karjalan Jätehuollon toimitusjohtaja Mika Suomalainen.

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksessa tullaan tuottamaan uusiutuvaa energiaa biojätteistä ja jätevesilietteistä mädättämällä ne hapettomissa olosuhteissa biokaasuksi. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jota voidaan käyttää kaasuautojen polttoaineena. Kuivamädätystekniikkaan perustuvan biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti tulee olemaan 19 900 tonnia vuodessa.  

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Suomalainen, puh. 010 841 1802, mika.suomalainen(at)ekjh.fi

  • Tags :