- - - --

 
Asiakaspalvelu
ma-pe klo 8-17
puh. 010 841 1818
asiakaspalvelu(at)ekjh.fi


Hinnastot

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Käsittelykeskukseen tuoduista jätteistä veloitetaan jätteen painon ja jätteen laadun perusteella.
Hinnastossa on erikseen hinnat kotitalouksille ja yritysten jätteille.
Hinnaston on hyväksynyt Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitus ja se on voimassa 1.1.2019 alkaen.
Mikäli viranomaismääräykset, verotus tai muu kustannusrakenne muuttuu kesken vuoden, niin taksoja muutetaan vastaavasti.

KOTITALOUKSIEN MAKSULLISET JÄTTEET

 • Ainoastaan korttimaksu, tai lasku
  (alle 30€:n laskuun lisätään laskutuslisä 6,20 €)
 • Minimiveloitus maksullisille jätteille on 20 kg.
 • Kotitaloushinnaston käytön edellytyksenä on, että tuojana on kotitalous ja jätteentuoja itse lajittelee kuormansa vastaanottohenkilön ohjeen mukaisesti. Kuormat punnitaan, mutta vaakamaksua ei peritä.
 • Käyttäessäsi kuljetusliikkeen palveluja jäteiden tuontiin Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen, tulee kuorman mukana toimittaa jätteen siirtoasiakirja. Asianmukainen siirtoasiakirja on edellytys kotitaloushinnaston käytölle vastaanotossa.

 

Hinta, sis. alv 24 %
KOTITALOUSJÄTE 1
 • Energiajäte
 • Maa-ainesta sisältävät kannot
 • Biojäte
 • Epäpuhdas kiviaine (esim. jätettä sisältävä kiviaines, kylpyhuoneposliini)
 • Kuivajäte
 • Rakennus- ja purkujäte
130,00 €/tonni
KOTITALOUSJÄTE 2
 • Puujäte: käsittelemätön ja käsitelty
  (esim. maalattu ja lakattu puu, lastulevy)
 • Betonilohkareet, asfaltti tai kiviainesperäinen hyödynnettävä jäte (palakoko yli 15 cm)
23,00 €/tonni
Asbesti: Erikseen lajiteltuna, ohjeen mukaan pakattuna 176,58 €/tonni
Kreosoottikyllästetty puu
(esim. ratapölkyt ja sähköpylväät)
226,26 €/tonni
Vanteelliset autonrenkaat 5,00 €/kpl
Tynnyrin hävitysmaksu 35,01 €/kpl
Lisämaksu kotitalousasiakkaalta,
jos asiakas ei lajittele ohjeen mukaisesti
15,00 €/kuorma
Tarkastusmaksu, mikäli kotitaloudesta tuleva lavakuorma (kuljetusliikkeen tuomana) sisältää lajitteluohjeiden vastaisesti vaarallista jätettä, kyllästettyä puuta, sähkölaitteita ym. haitallista jätettä 127,29
€/kuorma

KOTITALOUKSIEN MAKSUTTOMAT JÄTTEET

  Hinta, sis. alv 24 %
Haravointijäte ja risut (erikseen lajiteltuna),
yksittäiset täysin puhtaat kannot
MAKSUTON
Kyllästetty puu (pois lukien kreosoottikyllästetty puu, kuten ratapölkyt ja sähköpylväät) MAKSUTON
Metalliromu MAKSUTON
Lasijäte: tasolasi ilman pokia, karmeja tai muita osia (ei tuulilaseja) MAKSUTON
Keräyspaperi MAKSUTON
Keräyspahvi ja -kartonki MAKSUTON
Vanteettomat autonrenkaat MAKSUTON
Vaaralliset jätteet (osakaskunnista), max. 250 kg/kerta.
Emme ota vastaan räjähteitä, ilotulitteita, ammuksia, kaasupulloja tai radioaktiivista jätettä.
MAKSUTON
Sähkölaitteet (tuottajavastuujärjestelmään kuuluvat) MAKSUTON
Tiili, betoni tai muu hyödykäytettävä kiviainseperäinen jäte, palakoko alle 15 cm MAKSUTON


Kotitaloushinnasto 2019 tulostettavana pdf-tiedostona

YRITYSTEN PIENERÄT
Yritysten pienerät pientuoja-asemalle.
Jätteentuoja itse lajittelee kuormansa vastaanottohenkilön ohjeen mukaisesti.

Jätteentuonnista peritään yrityksiltä vaakamaksu 12 €/kuorma (alv 0 %). Minimiveloitus maksullisille jätteille on 20 kg.
Pienlaskutuslisä 5 € + alv 24 % lisätään alle 30 € laskuun.
Hinta, alv 0 % Hinta, sis. alv 24 %
YRITYSJÄTE 1
 • Energiajäte
 • Maa-ainesta sisältävät kannot
 • Biojäte
 • Epäpuhdas kiviaines
  (esim. jätettä sisältävä kiviaines, kylpyhuoneposliini)
 • Kuivajäte
 • Rakennus- ja purkujäte (ei saa sisältää vaarallisia jätteitä, kyllästettyä puuta, asbestia ym. haitallista jätettä)
130,00 €/tonni 161,20 €/tonni
YRITYSJÄTE 2
 • Puujäte: käsittelemätön ja käsitelty (esim. maalattu ja lakattu puu, lastulevy)
 • Betonilohkareet, asfaltti tai kiviainesperäinen hyödynnettävä jäte (palakoko yli 15 cm)
23,00 €/tonni 28,52
€/tonni
Kyllästetty puu 182,47 €/tonni 226,26 €/tonni
Kyllästetty puu, joka sisältää suuria metalliesineitä 212,50 €/tonni 263,50 €/tonni
Kiviainesmurska (palakoko alle 15 cm) 6,33 €/tonni 7,85 €/tonni
Vanteelliset autonrenkaat 4,03 €/kpl 5,00 €/kpl
Tynnyrin hävitysmaksu 28,23 €/kpl 35,01 €/kpl
Puutarhajäte Maksuton Maksuton

 

SUURET KUORMAT JA RASKAS LIIKENNE

Jätteentuonnista peritään yrityksiltä vaakamaksu 12 €/kuorma (alv 0 %). Minimiveloitus maksullisille jätteille on 20 kg.
Pienlaskutuslisä 5 € + alv 24 % lisätään alle 30 € laskuun.
Hinta, alv 0 % Hinta, sis. alv 24 %
YHDYSKUNTAJÄTE €/tonni €/tonni
Kierrätyskelvoton kuivajäte, energiahyötykäyttöön
(kunnallisen yhdyskuntajätehuollon kuivajätteet tai laadultaan siihen rinnastettavat jätteet)
142,40 176,58
Virheellisesti lajiteltu jäte
(peritään jätteestä, jota ei ole lajiteltu vastaanotto-ohjeiden mukaisesti)
430,59 533,93
BIOJÄTE €/tonni €/tonni
Yhdyskuntaliete 82,30 102,05
Kompostoituva biojäte 85,60 106,14
Pakattu biojäte (yksittäiset max. 5 tonnin erät, muovipakkauksissa) 120,00 148,80
Puutarhajäte (ml. yksittäiset täysin puhtaat kannot,
ei sis. maa-aineksia)
28,32 35,01
Kannot (isommat kuormat) 142,40 176,58
Hevosenlanta (enintään 10 tonnin erät) 30,00 37,20
RAKENNUSJÄTE €/tonni €/tonni
Puujäte, käsittelemätön ja käsitelty
(esim. maalattu ja lakattu puu, lastulevy)
23,00 28,52
Energiajäte (suurista eristä voidaan antaa erillinen tarjous) 110,00 136,40
Lajiteltava rakennus-/purkujäte (ei saa siältää vaarallisia jätteitä, kyllästettyä puuta, sähkölaitteita, asbestia ym. haitallisia jätteitä) 140,00 173,60
Väärin lajiteltu rakennus-/purkujäte: sisältää lajitteluohjeiden vastaisesti vaarallista jätettä, kyllästettyä puuta, sähkölaitteita, asbestia ym. haitallisia jätteitä 430,59 533,93
Kipsi (Erikseen tuotuna. Ei saa sisältää kaakelia. Sekalaiset erät lajiteltavan rakennus-/purkujätteen hinnalla) 70,00 86,80
Eristevilla (Erikseen tuotuna. Sekalaiset erät lajiteltavan rakennus-/purkujätteen hinnalla) 40,00 49,60
Kyllästetty puu 182,47 226,26
Kyllästetty puu, joka sisältää suuria metalliesineitä 212,50 263,50
MAA- JA KIVIAINEKSET €/tonni €/tonni
Epäpuhdas maa- ja kiviaines (esim. jätettä sisältävä kiviaines, kylpyhuoneposliini) 85,03 105,44
Kiviainesmurska, palakoko alle 15 cm 6,33 7,85
Betonilohkareet, asfaltti tai kiviainesperäinen hyöynnettävä jäte (palakoko yli 15 cm) 21,78 27,01
Öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten pienerät, esim. onnettomuustilanteista (Ilmoitettava etukäteen saapuvista kuormista. Ei saa sisältää muita haitta-aineita, jätettä tai humuspitoista maata.) Isommat erät erillisen tarjouksen mukaan. 71,50 88,66
ERITYISJÄTTEET €/tonni €/tonni
Asbesti, erikseen lajiteltuna ja ohjeen mukaan pakattuna 142,40 176,58
Pakkaamaton asbesti tai muu asbestia sisältävä jäte 425,59 527,73
Erityisjäte 1
 • Tuhottavat kuormat
 • Eläinperäinen sivutuote (kansainvälisen liikenteen jäte)
293,50 363,94
Erityisjäte 2
 • Teollisuuden kaatopaikkakelpoiset jätteet, jotka vaativat erityiskäsittelyä
 • Välppäjäte
192,68 238,92
Sadevesiverkoston hiekat ja hiekoitushiekat, ei sis. jäteveroa 12,58 15,60
Rasvanerotuskaivojen rasvat 122,68 152,12
Hiekkapuhallus- / valimohiekat (kaatopaikkakelpoisuusselvitys) X X
Hiekanerotuskaivojen hiekka (kaatopaikkakelpoisuusselvitys),
khv 20 000 mg/kg asti
89,26 110,68
Tulipalojäte, TOC-pitoisuus alle 10 %
162,40 201,38
Tulipalojäte, TOC-pitoisuutta ei tutkittu 293,50 363,94
TEOLLISUUSJÄTTEET €/tonni €/tonni
Teollisuusjäte, kaatopaikkasijoitukseen soveltuva (kaatopaikkakelpoisuusselvitys) 162,40 201,38
Teollisuusjäte, joka ei sovellu kaatopaikkasijoitukseen 293,50 363,94
VAARALLISET JÄTTEET
Erillisen hinnaston mukaan jätelajeittain
   
Tynnyrin hävitysmaksu, €/kpl 28,23 35,01
Jauhesammuttimet, €/kpl 7,00 8,68
Pilssivedet astiassa, max. 200 l tynnyri, €/kg
+ tynnyrin hävitysmaksu (28,23 € alv 0%)
3,01 3,73
HYÖTYJÄTTEET €/tonni €/tonni

Kotitalousluonteiset sähkölaitteet yrityksiltä otetaan veloituksetta vastaan. Poikkeuksena:

 • Loistelamput ja -putket, max. 300 kpl (Pakkausten tulee olla poistettuja. Pakkausten poistosta veloitetaan käytetyn ajan mukaan)
 • Ammattielektroniikka ei kuulu tuottajavastuujärjestelmään. Yritysten sähkölaitteita vastaanottavat vastaanottopisteet, katso www.serty.fi ja www.elker.fi
0,00 0,00
Lasijäte (tasolasi ilman pokia, karmeja tai muita osia), ei tuulilasit 70,00 86,80
Keräyspaperi 0,00 0,00
Metalliromu 0,00 0,00
Keräyskartonki 0,00 0,00
VAAKAMAKSU €/kerta €/kerta
Vaakamaksu jätteentuonnin yhteydessä 12,00 14,88
Ajoneuvopunnitus ilman jätteentuontia 23,00 28,52
TILATTAVAT LISÄPALVELUT
(tilattava erikseen, viimeistään vaaka-asemalta ennen punnitusta)
€/tunti €/tunti
Jätteen lajittelu 94,38 117,03
Miestyö 37,75 46,81
Konetyö 62,00 76,88
Lavan puhdistus (edellyttää, että sopiva konekalusto on paikalla, muuten laskutetaan konetyönä toteutuneiden tuntien mukaan) 17,16
€/lava
21,28
€/lava
VARASTOINTIMAKSU €/m2/kk €/m2/kk
Välivarastointi asfalttikentällä 6,45 8,00

Yrityshinnasto 2019 tulostettavana pdf-tiedostona

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo Y-tunnus: 1056645-4